Beth yw Yr Awr Gymareg?

Amdanom

Dechreuodd Yr Awr Gymraeg fel “awr Twitter” yn ôl ym mis Tachwedd 2012, yn rhannu negeseuon hyrwyddo yn y Gymraeg oedd wedi ychwanegu’r hashnod #YrAwrGymraeg, pob nos Fercher am 8 o’r gloch.

Mae’r Awr Gymraeg wedi esblygu ers hynny gyda’r hashnod #YrAwrGymraeg wedi ei talfyrru i #yagym a’r cyfrif Twitter yn rhannu negeseuon pob awr o’r dydd pob dydd o’r flwyddyn.

Mae’r hashnod #yagym bellach yn cyrraedd dros 700,000 o gyfrifon Twitter pob wythnos ac mae dros 14,000 yn dilyn @YrAwrGymraeg ar Twitter.

Ffeithiau bach diddorol
700,000
Cyrhaeddiad wythnosol Yr Awr Gymraeg ar Twitter trwy'r hashnod #yagym
54 %
Y canran o bobol sydd eisiau gweld fideo gan eich busnes neu frand
1200 %
Y canran mae fideos yn cael ei rhannu dros delweddau a testun
95 %
Y canran mae unigolion yn cofio o neges fideo o gymharu a 10% ar gyfer neges testun
darllenwch

Ein newyddion diweddaraf